O Medalu Serce Ziemi

MEDAL SERCE ZIEMI

Medal Serce Ziemi jest medalem ustanowionym przez Światową Organizacje Koluchstyl. Jest nadawany osobom lub instytucjom, które pracują na rzecz rozwoju człowieka, ziemi i integracji międzyludzkiej. Są to ludzie lub organizacje, które niosą pomoc drugiemu człowiekowi m.in. przez edukację, akcje humanitarne, pomoc medyczną oraz bardzo mocno dbają o ekologię naszej planety. Pomysłodawcą i projektantem tego wyróżnienia jest Wiesław Koluch, twórca polskiej sztuki walki Koluchstyl, a pomocą w konsultacji graficznej służył  Jarosław Hnidziejko. Na tle koła o średnicy 65 mm wpisana jest mapa Ziemi w kolorze błękitnym. Na środku medalu znajduje się złote serce, które odzwierciedla złote serce niosących pomoc.  Z dołu serca wychodzą dwie szarfy – biała i czerwona, które symbolizują barwy narodowe Polski. Rewers to złota strona z napisem Medal Serce Ziemi i numerem katalogowym, który umieszczany jest w certyfikacie i grawerze. Umocowany jest na granatowej szarfie.

Medal Serce Ziemi będzie nadawany po raz pierwszy 10 grudnia 2014 roku w Białymstoku. Medal będzie wręczany co 2 lata, a spośród nominowanych nagrodzonych będzie 7 osób lub organizacji.

Kapituła Medalu Serce Ziemi składa się od 15 do 25 członków z całego świata. Przewodniczy jej była Wicemarszałek Sejmu Genowefa Wiśniowska.

Zamysłem inicjatora medalu Wiesława Kolucha było szczególne zwrócenie uwagi ludzi i społeczności na osoby, które swoje życie poświęciły w pracy dla drugiego człowieka, poświęciły nie tylko swój wolny czas, ale również i całe swoje prywatne życie podporządkowały jednemu celowi – służeniu dla drugiego człowieka. W dzisiejszym świecie widzimy tak wiele różnic, jest tak dużo podziałów, ze względu na rasę, narodowość, wyznanie. Dużo osób widzi jedynie te różnice, ale nie widzi, że pod inną wiarą, narodowością,  kolorem skóry kryje się taki sam człowiek jak on, który potrzebuje pokarmu, odzieży, zainteresowania. Znieczulenie wobec drugiego człowieka, to pierwszy krok do przyzwolenia czynienia przemocy.  Dzisiejszy świat technokreatywny bardzo mocno pochłonął nasze umysły, przez które straciliśmy znacznie swoje człowieczeństwo, a różnice w bytowaniu ludzi są niejednokrotnie wyznacznikiem naszej wielkości, gdyż my mamy, a inni nie, czyli my jesteśmy lepsi. Nie jest to w ogóle prawdą! Inicjator medalu i twórca polskiej sztuki walki Koluchstyl uważa, że wyznacznikiem wartości człowieka jest to, co może dać dla drugiego człowieka tu i teraz. Jako psycholog  i podróżnik zwiedził znaczną część świata i obserwował te różnice, nie tylko te materialne, ale również edukacyjne. Doszedł do wniosku, że nie tylko samo pomaganie, ale promowanie tych ludzi, którzy poświęcają się dla drugiego człowieka, ziemi, przyrody i otaczającego nas całego świata może zwrócić uwagę społeczeństwa, że są tacy ludzie, którzy są do nas podobni, niejednokrotnie materialnie ubożsi, ale o wielkim sercu. Niejednokrotnie tacy ludzie są dla nas pozytywnym przykładem pracy człowieka, gdzie również i my możemy podążyć  ich drogą lub wspomóc ich działalność.

Celem medalu Serce Ziemi jest nagrodzenie ludzi, którzy niosą bezinteresowną pomoc dla innych. Medal ten jest  również wsparciem dla tych ludzi, że nie są sami, że jest międzynarodowa organizacja wraz z międzynarodową kapitułą, która wie o ich pracy, docenia i wspiera ich działalność poprzez promowanie w kraju oraz za granicą, co niejednokrotnie może pomóc w rozszerzeniu działalności danej osoby lub instytucji.

Medal Serce Ziemi nadawany jest co dwa lat dla siedmiu osób. Siódemka to symbol 7 dni tygodnia, podczas których ci ludzie pracują na rzecz drugiego człowieka, na rzecz ekologii, na rzecz integracji międzyludzkiej. Podobnie jak Światowa Organizacja Koluchstyl, która skupia dziś 36 krajów, lub sztuka walki Koluchstyl, w której  walczą zawodnicy z różnych dyscyplin jak np.  zapasy, judo, jujitsu, sambo, mma czy grappling, gdzie celem jest,  aby te dyscypliny mogły spotkać się, wymienić swoje doświadczenia, poznać się bliżej, zintegrować.  W sporcie nie istnieje polityka, nie istnieje podział na rasy. Tak samo medal Serce Ziemi jest nadawany po to, żeby  społeczeństwo zintegrować i ukierunkować do wspólnego celu – pomocy dla potrzebujących.

Dziś na starcie nadawania medalu Serce Ziemi są już propozycje, żeby ten medal wręczać nie tylko w Białymstoku, ale np. w Warszawie lub za granicą. Zrozumienie idei nadawania medalu Serce Ziemi jest bardzo proste, wystarczy tylko przez chwilę zastanowić się nad różnicami nas otaczającymi i nad tym, że nie jesteśmy sami na tym globie. Jeżeli nie będziemy wspólnie razem pracować, a ciągle ze sobą walczyć niszcząc ekologię to sami przyczyniamy się do upadku naszego i naszej planety

Dziś członkowie kapituły typują instytucje i ludzi do nagrodzenia medalem Serce Ziemi. Jest to dla nich czas wzmożonej pracy. Zajmują się oni m.in. sprawdzaniem wiarygodności i dokładnej analizy nominowanych osób. Dokonują oni konfrontacji nie tylko na podstawie danych przedstawianych przez przedstawicieli naszej organizacji, którzy reprezentują Koluchstyl  w danym kraju, ale również z innych postronnych  źródeł. Sprawdzenie wiarygodności osób mieszkających np. w Brazylii lub RPA wymaga szczególnej uwagi. Nominowana osoba musi podpisać zgodę na nominację.    Organizacja Koluchstyl musi załatwić szereg spraw związanych z zaproszeniami, wizą, organizacją uroczystości.

Nagradzani ludzie i instytucje pracują przez wiele, wiele  lat. Nagroda nie może być przyznana za roczną prace czy jednorazowe wspomożenie. Organizacja lub osoba otrzymuje tę nagrodę za szereg lat swojej ciężkiej pracy i całkowite poświęcenie. Być może w przyszłości nagrodzona osoba popadnie w konflikt z prawem lub w opinii publicznej zachowa się niemoralnie. Medal Serce Ziemi w takiej sytuacji nie może być zabrany.  Kapituła nagrodziła za lata pracy.  Kapituła jest od nagradzania, a nie karania. Osądzaniem i  karaniem zajmują  się odpowiednie instytucje do tego powołane, a opinia i prawo też potrafią być ułomne w szczególności w krajach trzeciego świata, gdzie człowiek lub organizacja mogą być niewygodni dla jednostek państwowych.

Organizacja uroczystości nadania medalu Serce Ziemi to zbiór pracy wielu organizacji instytucji rządowych i poza rządowych jak i prywatnych osób. Gala jest promocją zarówno dla naszego kraju oraz regionu,  w którym będzie się odbywać.