Światowa Organizacja Koluchstyl

Światowa Organizacja Koluchstyl.

PREZYDIUM ZARZĄDU FUNDACJI ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI KOLUCHSTYL
Prezydent – Wiesław Koluch

Sekretarz – Karina Kurzewska

Członek – Jarosław Kazberuk

 

RADA FUNDACJI

Przewodniczący – Michał Cybulski

Członek – Piotr Lajdorf

 

ZARZĄD MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI KOLUCHSTYL

Prezydent – Wiesław Koluch

Sekretarz – Karina Kurzewska

Wiceprezydenci – Gintautas Vileita /Litwa/

                         – Anthony Fernandes /Indie/

Przedstawiciel na Amerykę Południową  – Joao Schiffer /Brazylia/
Przedstawiciel na Afrykę – Hoosain Narker /RPA/

Honorowy Prezydent – Aleksandr Medved /Białoruś/

Członek – Jarosław Kazberuk

Członek – Piotr Lajdorf

Członek – Wladimir Gryszenkov /Białoruś/